“Waar ben ik aan begonnen?”

De eerste golf van energie die je voelde toen je begon is wellicht een beetje afgenomen. En dat geeft niet. Motivatie is goed om aan het werk te gaan. Discipline en herhalen zorgen dat het blijft plakken. 

Als je iets heel vaak doet, is het nuttig om je af te vragen of je het zo efficiënt en effectief mogelijk doet. Binnen XII Waves maken we dit heel concreet middels Workflows en Protocollen.

In deze video:

  • Waarom discipline beter is dan motivatie.
  • Hoe gewoonten worden gecreëerd.
  • Wat een Workflow is.
  • Wat een Protocol is en hoe deze zelf kunt opstellen.
  • Wat een Daily Prep is.
  • Wat de Daily Review en Weekly Review inhouden.

Lesmateriaal

Leerdoelen

  • DOEN: Protocollen maken voor belangrijke of terugkerende processen. 
  • LATEN: Opgeven en in je oude groef vervallen.
  • NOOIT MEER VERGETEN: Motivatie zet je aan het werk, discipline maakt het af.

Opdrachten

Je dacht toch niet dat je er zonder huiswerk vanaf kwam? Neem de tijd om onderstaande opdrachten zorgvuldig uit te kunnen voeren.