Een training volgen

Zonder de kosten?

Er zijn diverse mogelijkheden om een training bij ons te volgen op kosten van je werkgever, het UWV of aftrekken als studiekosten bij de belastingdienst.

Een Lifecrafting training, waarmee je je zelfsturing en weerbaarheid vergroot, maakt je beter in je werk.

Het is daarom niet raar om hiervoor opleidingsbudget bij je werkgever aan te vragen. Ook wanneer je werkgever niet mee wil betalen aan jouw training, kun je een bijdrage in de kosten krijgen. De belastingdienst biedt namelijk ook de nodige mogelijkheden.

Tot slot is er voor mensen in een re-integratie traject, bijvoorbeeld via het UWV, een mogelijkheid om kosten voor scholing vergoed te krijgen.

Een training volgen op kosten van je werkgever

Veel werkgevers stimuleren werknemers om een opleiding te volgen en zijn daarom bereid je studiekosten voor hen rekening te nemen. Jouw werkgever heeft direct profijt van je kennis en vaardigheden. Bovendien zijn studiekosten volledig fiscaal aftrekbaar voor je werkgever.

Er wordt gezegd dat 40% van de opleidingsbudgetten niet wordt besteed. Zonde om daar niks mee te doen.

Kies een geschikt moment om het gesprek aan te gaan, Dus sowieso niet ‘even tussendoor’, maar op een moment dat je manager echt tijd voor je heeft. Plan samen een afspraak in, of bespreek je opleidingswens tijdens je functioneringsgesprek, POP-gesprek of arbeidsvoorwaardengesprek. Jullie bespreken dan samen jouw huidige en toekomstige functioneren. Een mooi moment dus om aan te geven dat een opleiding een goede bijdrage gaat leveren aan jouw prestaties/inzetbaarheid in de toekomst.

Bereid je goed voor. De kans dat je werkgever je opleiding betaalt is het grootst als je een opleiding kiest die aansluit bij je huidige of toekomstige functie.

 • Wat zijn je plannen voor de komende 5 jaar?
 • Met welke opleiding ga je dat bereiken?
 • Wat heb je van je werkgever nodig (financieel en/of tijd)?
 • Wat ga je zelf bijdragen? Volg je de opleiding bijvoorbeeld in je eigen tijd? Of delen jullie de kosten?
 • Wat wordt de impact op jouw inzetbaarheid?

Wil je meer tips over hoe je zo’n gesprek voorbereid en wat je kan doen om het te laten slagen lees dan Slimme manieren om opleidingsbudget te krijgen.

Hoe meld je je aan voor een training als je hiervoor opleidingsbudget hebt gekregen?

Je hoeft de training niet voor te schieten.

Zodra je toestemming hebt van je opdrachtgever kan je je via een mailtje aan ons aanmelden voor de training naar keuze.

Hiermee bevestig je je deelname en kunnen wij zorgen dat je baas netjes de factuur hiervoor krijgt.

Studiekosten zijn aftrekbaar bij de belastingdienst

Mocht het toch het geval zijn dat je werkgever niet bereid is de studiekosten voor zijn rekening te nemen, dan kan je met een regeling van de belastingdienst veel besparen op de training. Studiekosten zijn in veel gevallen aftrekbaar van je inkomstenbelasting.

De volgende kosten zijn aftrekbaar:

 • Collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld
 • Leermiddelen, zoals boeken of bepaalde software

Onder de volgende voorwaarden:

 • Jij of jouw fiscale partner maakten de kosten voor je studie
 • Jouw opleiding was gericht op je beroep of je toekomstige beroep
 • Er was sprake van een leertraject (je studeert onder begeleiding of toezicht)
 • De totale scholingskosten overschrijden een drempelbedrag van € 250,- per jaar en zijn gemaximeerd tot een bedrag van € 15.000,-.

De exacte voorwaarden en regels hiervoor kunnen elk jaar veranderen en tref je op de website van de Belastingdienst. Vaak kan je afdeling HR je hierover verder voorlichten.

kosten vergoed krijgen door het UWV

Wij zijn als erkende opleider opgenomen in het inkoopkader van het UWV. Daardoor is het mogelijk, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, dat het UWV onze Lifecrafting practitioner én Lifecrafting Instructor vergoedt. Heb je een uitkering van het UWV in de vorm van WW, ziektewet, WIA, WAO of Wajong of andere soort uitkeringen, dan kan je dit bespreekbaar maken met jouw contactpersoon van het UWV.

Afhankelijk van je situatie kan het UWV tot € 5.000,- excl. BTW vergoeden voor scholing. Het UWV stemt uitsluitend in tot het volgen (en vergoed krijgen) van scholing, als aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • De scholing is arbeidsmarktrelevant.
 • De duur overschrijdt niet de gestelde maximumduur.
 • De uitkeringsgerechtigde is schoolbaar.

Het UWV kan je ook tegemoet komen in eventuele aanvullende kosten (maximaal 10% van het totaalbedrag) én je krijgt je reiskosten vergoedt.

Meer informatie vind je op de site van het UWV en/of vraag je job- of re-integratie coach of arbeidsdeskundige naar de mogelijkheden. Mocht je meer informatie willen van ons voordat je het voorstelt aan je contactpersoon, dan kun je ons altijd mailen. We denken hierin graag met je mee.